Usaha-usaha Menghidupkan Semula Al-Arqam melalui Syarikat Rufaqa’ Corparation Sdn. Bhd. (SRC) dan Rangkaian Syarikat Gabungan

Menurut seksyen 47, 48 dan subseksyen 50(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadual dan disiarkan menurut subseskyen 48(6) Enakmen itu.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com