Usaha-usaha Menghidupkan Semula Al-Arqam melalui Syarikat Rufaqa’ Corparation Sdn. Bhd. (SRC) dan Rangkaian Syarikat Gabungan

Menurut seksyen 47, 48 dan subseksyen 50(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadual dan disiarkan menurut subseskyen 48(6) Enakmen itu.

Accessibility Toolbar