misi & visi

MISI

Memacu Kecemerlangan Pengurusan Institusi Mufti.

VISI

Beriltizam Menjadi Institusi Mufti Yang Berwibawa Dalam Memartabatkan Syariah Islam.

MOTO

Professional dan Berhikmah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.

DASAR KUALITI

Beriltizam untuk Memberi Perkhidmatan Berkualiti Melalui Pengurusan Fatwa, Falak, Maktabah dan Khidmat Pengurusan bagi Memenuhi Kehendak Pelanggan.

NILAI BERSAMA

M  – Mas’uliyyah (Bertanggungjawab)

U – ‘Ubudiyyah (Pentadbiran)

F – Faqeeh (Kejituan Ilmu)

T – Tasamuh (Toleransi)

I – Itqan (Ketelitian)

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com