Pindaan Fatwa Tentang Fahaman Dan Ajaran Yang Dipegang Oleh Kumpulan Al-Arqam Pimpinan Haji Ashaari Muhammad

Buku yang bertajuk “Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam sekaligus menjawab tuduhan” yang ditulis oleh ustaz Ashaari Muhammad; dan (b) “Manaqib (Riwayat hidup) Sheikh Muhammad bin Abdullah as-Suhaimi” yang ditulis oleh Mohamad Taha as-Suhaimi. didapati kedua-dua buku dan manaqib tersebut di atas mengandungi ajaran-ajaran dan fahaman yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islamiah serta boleh mengeliru dan menyesatkan masyarakat Islam. Oleh yang demikian kedua-dua buku dan manaqib tersebut adalah diharamkan.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com