Pewujudan Lafaz Sighoh Oleh Pewakaf Dalam Saham Wakaf Selangor Sama Ada Am Atau Khas Dengan Tambahan Ujroh Li Nazir Al-Wakfi

Pewujudan lafaz sighoh oleh pewakaf dalam Saham Wakaf Selangor sama ada am atau khas dengan tambahan Ujroh Li Nazir Al-Wakfi adalah tidak harus kerana wang wakaf tidak boleh dikurangkan jumlahnya daripada kadar yang telah diwakafkan oleh pewakaf.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com