Penentuan Hukum Kutipan Derma/Sumbangan Untuk Kolej Islam Malaya (KIM) Sebagai Wakaf

MENURUT seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadual dan disiarkan menurut subseksyen 48(6) Enakmen itu dan hendaklah disifatkan telah mula berkuat kuasa pada 14 September 2009.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com