Menetapkan Harga Zakat Fitrah Negeri Selangor Tahun 1430H/2009M

Menurut seksyen 47 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [En. 1/2003], Jawatankuasa Fatwa bagi Negeri Selangor, atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan menyediakan fatwa yang dinyatakan dalam Jadual dan disiarkan menurut subseksyen 48(6) Enakmen itu.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com