Hukum Perlaksanaan Wasiat Wajibah (Pindaan)

Fatwa Hukum Perlaksanaan Wasiat Wajibah [Sel.PU. 5/2011] yang diwartakan pada 6 Januari 2011 dipinda dengan menggantikan perenggan (vii) dengan perenggan yang berikut:

“(viii)  Pembahagian wasiat wajibah kepada cucu lelaki dan perempuan yang berhak adalah berdasarkan kepada hukum faraid iaitu mengikut nisbah yang telah ditentukan oleh Syarak. “.

Rujuk Fatwa Hukum Perlaksanaan Wasiat Wajibah [Sel.PU. 5/2011] : http://www.muftiselangor.gov.my/awam/fatwa/fatwa-terkini/195-hukum-pelaksanaan-wasiat-wajibah

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com