Hukum Perlaksanaan Pengurusan Dan Pelupusan Harta Luqatah Yang Disimpan Oleh Majlis Agama Islam Selangor

Setiap Harta Luqatah yang diterima hendaklah dilaksanakan proses hebahan selama satu tahun. Sekiranya telah tamat tempoh selama satu tahun, maka bolehlah melupuskan Harta Luqatah tersebut secara lelongan dan hasil dari lelongan itu dimasukkan ke dalam Baitulmal. Harta Luqatah yang tidak mendatangkan manfaat hendaklah disimpan di tempat yang selamat;

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com