Hukum Mengambil Sebanyak Lima Belas Peratus (15%) Keuntungan Pelaburan Wakaf Khas Untuk Tujuan Pengurusan Dan Pentadbiran Perbadanan Wakaf Selangor (PWS)

Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) diharuskan mengambil keuntungan pelaburan wakaf khas sebanyak lima belas peratus (15%) bagi tujuan pengurusan dan pentadbiran PWS iaitu sebagai upah (Ujroh Li Nazir Al-Wakfi).

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com