Fatwa Tentang Hukum Mayat Yang Disimpan Lama Atau Dikorek Semula Untuk Dijadikan Sebagai Bahan Kes Di Dalam Mahkamah

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 31(1) dan seksyen 32 Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989, Mufti bagi Negeri Selangor, selepas berbincang dengan Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’, membuat fatwa seperti yang dinyatakan dalam Jadual.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com