Fatwa Kaedah Penetapan Kadar Zakat Fitrah Tahunan Negeri Selangor

Kaedah penetapan kadar zakat fitrah tahunan di Negeri Selangor adalah berdasarkan harga jualan runcit 1kg bagi Super Spesial Tempatan 5 yang ditetapkan oleh Padiberas Nasional Berhad (BERNAS) atau pihak berkuasa yang ditentukan oleh Kerajaan mengikut timbangan satu gantang Baghdad bersamaan 2.6 kg.

Bertarikh 5 Ogos 2022

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com