Fatwa Kadar ‘Uruf Emas Perhiasan Negeri Selangor (Pindaan)

(1) Kadar ‘uruf emas perhiasan di Negeri Selangor adalah pada kadar timbangan 800 gram. Mana-mana timbangan yang melebihi kadar ‘uruf emas perhiasan adalah diwajibkan zakat

(2) Fatwa Kadar ‘Uruf Emas Perhiasan di Negeri Selangor [Sel.P.U. 15] yang diwartakan pada 23 Jun 2005 dibatalkan.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com