Pandangan Hukum Syarak Status Terkini Pelaburan PNB Berdasarkan Maqasid Al-Syariah

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-5/2018 yang bersidang pada 9 Oktober 2018 bersamaan 29 Muharram 1440H mengambil maklum:

Sehingga Jun 2018, kesemua pelaburan patuh Syariah (ekuiti, pasaran wang, hartanah & hospitaliti dan sekuriti berpendapatan tetap) adalah pada tahap 72%.

(1)  Perumpukan aset pada kos (asset allocation at cost) di dalam ekuiti yang patuh Syariah meningkat dari 66% pada Disember 2016 kepada 68% pada Jun 2018.

(2)  Peratusan Patuh Syariah 100% untuk pasaran wang telah dicapai pada Mei 2018.

(3)  PNB juga mensasarkan untuk meningkatkan penempatan sekuriti berpendapatan tetap patuh Syariah secepat mungkin.

 Bertarikh 9 Oktober 2018

(MJKFNS. BIL.5/2018)

DATO’ SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Pengerusi Jawatankuasa Fatwa

Negeri Selangor

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com