Pandangan Hukum Syarak Perkembangan Peratusan Pelaburan Patuh Syariah PNB Bagi Tahun 2018

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-2/2019 yang bersidang pada 3 Sya’ban 1440H bersamaan 9 April 2019 memengambil maklum:

Laporan perkembangan peratusan pelaburan patuh syariah PNB dari 62% pada tahun 2017 kepada 72% bagi tahun 2018. Ia dalam landasan terbaik bagi mencapai syarat minimum 75% pada tahun 2020 sepertimana yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor.

Bertarikh 9 April 2019

(MJKFNS. BIL.2/2019)

DATO’ SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Pengerusi Jawatankuasa Fatwa

Negeri Selangor

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com