Pandangan Hukum Syarak Perkembangan Peratusan Patuh Syariah Tahun 2019/2020

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-1/2020 yang bersidang pada 23 Jumadal Akhirah 1441H bersamaan 18 Februari 2020 mengambil maklum bahawa:

Perkembangan terkini sehingga bulan Januari 2020 peratusan pelaburan patuh syariah Permodalan Nasional Berhad (PNB) telah meningkat sebanyak 74.5% dan PNB komited untuk mencapai kepatuhan syariah merangkumi kesemua aset pada tahun 2020 iaitu sebanyak 75%.

Bertarikh 18 Februari 2020

(MJKFNS. BIL.1/2020)

DATO’ SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Pengerusi Jawatankuasa Fatwa

Negeri Selangor

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com