Pandangan Hukum Syarak Penerbitan Khutbah Multimedia Jabatan Agama Islam Selangor Berdasarkan Garis Panduan Yang Disediakan

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2019 yang bersidang pada 28 Syawwal 1440H bersamaan 2 Julai 2019 memutuskan:

Harus khutbah multimedia dengan syarat:

(a) Tidak meletakkan gambar;

(b) Tidak meletakkan paparan video; dan

(c) Tiada sebarang kesalahan teks.

Bertarikh 2 Julai 2019

(MJKFNS. BIL.3/2019)

DATO’ SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Pengerusi Jawatankuasa Fatwa

Negeri Selangor

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com