Pandangan Hukum Syarak Pelaksanaan Kadar Had Al-Kifayah Baharu Negeri Selangor

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-5/2019 yang bersidang pada 2 Rabi’ul Awwal 1441H / 30 Oktober 2019 memutuskan:

Tempoh pelaksanaan kadar had al-kifayah baharu adalah berdasarkan kemampuan Lembaga Zakat Selangor.

Bertarikh 30 Oktober 2019

(MJKFNS. BIL.5/2019)

DATO’ SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Pengerusi Jawatankuasa Fatwa

Negeri Selangor

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com