Pandangan Hukum Syarak; Laporan Permodalan Nasional Berhad (PNB) Berkenaan Perkembangan Peratusan Patuh Syariah Sehingga 30 Jun 2020

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-4/2020 yang bersidang pada 10 Safar 1442H bersamaan 28 September 2020  mengambil maklum dan menerima:

Pencapaian prestasi pelaburan PNB sehingga 30 Ogos 2020, di mana kesemua pelaburan patuh Syariah (ekuiti, pasaran wang, hartanah & hospitaliti dan sekuriti berpendapatan tetap) oleh PNB adalah pada tahap 74.9% dan dijangka mencapai 75% berakhir 31 Disember 2020.

Bertarikh 28 September 2020

(MJKFNS. BIL. 4/2020)

DATO’ SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Pengerusi Jawatankuasa Fatwa

Negeri Selangor

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com