Pandangan Hukum Syarak Berkaitan Fidyah Dan Kaffarah

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-5/2020 yang bersidang pada 17 Rabi’ul Awwal 1442H bersamaan 3 November 2020 bersetuju memutuskan:

a) Fidyah dan kaffarah harus dibayar kepada Baitulmal, Majlis Agama Islam Selangor (MAIS);

b) Fidyah dan kaffarah hendaklah diagihkan kepada fakir dan miskin sama ada dalam bentuk beras, makanan atau wang;

c) Kadar fidyah bagi satu hari puasa yang ditinggalkan adalah ¼ daripada zakat fitrah yang dibayar.

d) Agihan fidyah dan kaffarah hendaklah terhad kepada umat Islam dalam negeri Selangor sahaja;

e) Baitulmal, MAIS diharuskan mengambil upah daripada pembayar fidyah dan kaffarah sebanyak lima belas peratus (15%) tidak termasuk kadar sebenar bayaran fidyah dan kaffarah bagi tujuan pengurusan.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com