Hukum Bagi Penyambungan Tempoh Pengambilan Keuntungan Pelaburan Wakaf Khas Untuk Tujuan Pengurusan dan Pentadbiran Perbadanan Wakaf Selangor (PWS)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali ke-4/2016 yang bersidang pada 28 Julai 2016 bersamaan 23 Syawwal 1437H memutuskan bahawa:

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com