Hukum Penggantungan Kaligrafi Islam Di Premis Bukan Islam

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut :

Accessibility Toolbar