Hukum Pelaksanaan Skim Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu) Di Malaysia (Cadangan Kadar Upah Simpan Barang Gadaian)

Setelah berbincang Jawatankuasa Fatwa telah memutuskan bahawa:

Accessibility Toolbar