Fatwa Sistem Pengurusan Online Pentadbiran Masjid Bagi Negeri Selangor

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut:

Accessibility Toolbar