Fatwa Sistem Pengurusan Online Pentadbiran Masjid Bagi Negeri Selangor (SPMS)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut :

Accessibility Toolbar