Fatwa Senaman Yoga Dikalangan Umat Islam

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut:

Accessibility Toolbar