Fatwa Penggunaan Wang Zakat Di Bawah Asnaf Fi Sabilillah Bagi Membiayai Emolumen Kakitangan Unit Perundangan Keluarga Di Pejabat Agama Islam Daerah Dan Bahagian Perundangan Keluarga, Jabatan Agama Islam Selangor

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan supaya perkara ini perlu merujuk kepada Keputusan Fatwa pada 26-27 Jun 2006 seperti berikut:

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com