Fatwa Penggunaan Wang Skim Saham Wakaf Selangor Dan Wang Manfaat Wakaf Selangor

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 5 September 2006 memutuskan seperti berikut:

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com