Fatwa Pembayaran Emolumen Pegawai-Pegawai MAIS Yang Terpilih Menggunakan Peruntukan Asnaf Amil

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut :

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com