Fatwa Pembayaran Emolumen Pegawai-Pegawai Mais Menggunakan Peruntukan Fi Sabilillah

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut:

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com