Fatwa Pelaksanaan Wakaf Irsod Oleh Kerajaan Negeri Selangor

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan bahawa:

Accessibility Toolbar