Fatwa Pelaksanaan Produk Wakaf Musytarak

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (MJKFNS) kali ke-1/2014 yang bersidang pada 4 Februari 2014 bersamaan 4 Rabiul Akhir 1435H memutuskan bahawa:

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com