Fatwa Isu-Isu Kewajipan Membayar Zakat Perniagaan

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut:

Accessibility Toolbar