Pindaan Terhadap Seksyen 13 Akta Pendaftaran Negara 1957 Berhubung Anak Tak Sah Taraf

Setelah meneliti setiap pandangan ahli Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (FATWA) Negeri Selangor, maka mesyuarat memutuskan bahawa:

Pemakaian Seksyen 13 Akta Pendaftaran Negara 1957 dikecualikan kepada ibu atau bapa kepada kanak-kanak yang beragama Islam. Ini bertujuan:

i. Menentukan masyarakat Islam di Negeri Selangor tidak melanggar larangan Allah dengan sewenang-wenangnya tanpa ada sekatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang berhubung larangan Allah menasabkan anak tak sah taraf kepada bapa tak sah tarafnya.

ii. Memelihara jiwa dan keturunan agar tidak bercampur dengan perkara-perkara yang haram sama ada berhubung dengan zuriat, aurat, perwalian dan sebagainya.

iii. Memelihara identiti Islam sebagai suatu agama suci dan mulia di Negeri Selangor khususnya dan Malaysia amnya.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com