Pentakrifan “Mengajar” Di Bawah Seksyen 14, Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 (Mengajar Tanpa Tauliah)

Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (FATWA) Negeri Selangor telah memutuskan bahawa;

Undang-undang tiada mentakrifkan makna perkataan “mengajar” dengan itu makna yang terdapat dalam mana kamus adalah diterima pakai iaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dalam apa-apa bentuk.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com