Penambahan Item-Item Dalam Had Kifayah

Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (FATWA) Negeri Selangor yang diadakan pada 20 Mei 2003 telah memutuskan bahawa:

Accessibility Toolbar