Pemberian Bantuan Dermasiswa Kepada Pelajar Luar Selangor (IPTA)

Mesyuarat bersetuju bahawa:

Dua kumpulan pelajar tersebut layak menerima bahagian zakat yang dipungut oleh IPT. Dengan syarat mereka tidak mengambil lagi bahagiannya dari Pusat Zakat Selangor dengan syarat-syarat yang dipersetujui.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com