Pembahagian Harta Pusaka Bagi Orang Asli Bukit Lanjan

Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (FATWA) Negeri Selangor telah memutuskan;

Pembahagian harta pusaka bagi Orang Asli Bukit Lanjan menggunakan kaedah sistem faraid sebagai asas. Walau bagaimanapun waris diberi pilihan sama ada mahu mengguna pakai keputusan yang telah dibuat atau membuat pembahagian sama rata iaitu mengikut sistem adat mereka.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com