Menyalurkan Wang Hasil Pelbagai Denda Mahkamah-Mahkamah Syariah Ke Baitulmal Negeri-Negeri Di Malaysia

Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (FATWA) Negeri Selangor telah memutuskan bahawa;

Bersetuju agar menyalurkan wang hasil pelbagai denda Mahkamah Syariah ke Baitulmal Negeri-negeri.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com