Kaset “Keajaiban Tuhan Kesaksianku”

Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (FATWA) Negeri Selangor telah membuat keputusan bahawa:

Kaset bertajuk “Keajaiban Tuhan Kesaksianku” tidak sesuai dan diharamkan. Oleh itu percetakan, penerbitan, pemilikan, penyiaran atau pengedaran mana-mana buku atau risalah yang dinyatakan termasuk:

i. Apa-apa bentuk, versi atau variasinya;

ii. Apa-apa terjemahannya dalam apa-apa sahaja;

iii. Apa-apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publisiti kepada mana-mana buku atau risalah itu, pada atau atas apa-apa bahan, sama ada dalam bahan bercetak atau elektronik atau selainnya, atau melalui apa-apa media adalah haram.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com