CD Kaset Menghina Islam

Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (FATWA) Negeri Selangor telah memutuskan bahawa:

Mengharamkan CD “Power Dance” dan kaset SANTANA dalam lagunya “Put Your Light On” kerana kedua-duanya mengandungi unsur-unsur penghinaaan terhadap Islam.

*Nota; Keputusan ini berkaitan dengan keputusan PENGHARAMAN KASET SANTANA DALAM LAGU “PUT YOUR LIGHT ON” dalam Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (FATWA) Negeri Selangor Bil.4/2002 pada 23/7/2002.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com