Fatwa Tentang Hukum Pengklonan Pembiakan Manusia dan Perubatan Dari Sudut Syara’

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 31(1) dan seksyen 32 Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989 [En. 2/1989], Mufti bagi Negeri Selangor, selepas berbincang dengan Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’, membuat fatwa seperti yang dinyatakan dalam Jadual.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com