Fatwa Mengenai Ajaran Millah Abraham @ Ibrahim Di Negeri Selangor (Pindaan)

Fatwa Mengenai Ajaran Millah Abraham @ Ibrahim di Negeri Selangor [Sel.PU. 33/2015] yang diwartakan pada 17 September 2015 dipinda dengan menggantikan perenggan 1(i) dengan perenggan yang berikut:

“(i) membawa ajaran Islam baharu kerana mendakwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah lama jatuh dan ajaran Islam yang dibawa oleh para ulama’ adalah ajaran Islam yang palsu;”.

Rujuk Fatwa Mengenai Ajaran Millah Abraham @ Ibrahim di Negeri Selangor [Sel.PU. 33/2015] : http://www.muftiselangor.gov.my/awam/fatwa/fatwa-terkini/441-fatwa-ajaran-millah-abraham

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com