Fatwa Harta Pusaka

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 41(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1952, (Selangor No.3/52) Jawatankuasa Undang-Undang Agama, Majlis Agama Islam Selangor bagi pihak MAIS menfatwakan bahawasanya Khairil Albrecht bin Abdullah pasport German No.H 2526719 yang beralamat 4 Jalan Anak Gasing, 46000 Petaling Jaya adalah seorang yang beragama Islam semasa matinya kerana masih memegang Kad Islam yang dikeluarkan oleh PERKIM No. D0012/86. Dakwaan dia mati dalam agama Kristian adalah tidak sah. Butir-butir mengenai wasiat yang dibuat oleh Khairil Alberecht bin Abdullah dan keputusan fatwa mengenainya adalah seperti di dalam Jadual.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com