Fatwa Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam

Di antara Kekeliruan dan Penyelewengan Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam (i) Mendakwa bahawa ‘As-Sheikh Muhammad As-Suhaimi’ iaitu Guru Tarikat Muhammadiah ada memasuki Kaabah dan menerima Aurad Muhammadiah daripada Rasulullah S.A.W. di dalam keadaan sedar dan jaga iaitu setelah ia bermimpi bertemu Rasulullah S.A.W. dan Baginda memerintahnya supaya berbuat demikian. 

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com