Pandangan Hukum Syarak Penilaian Semula Fatwa Wasiat Kepada Waris

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-2/2018 yang bersidang pada 20 April 2018 bersamaan 4 Syaaban 1439H memutuskan bahawa:

Sesuatu wasiat yang dibuat kepada seseorang waris hendaklah tidak berkuat kuasa sehingga diberi persetujuan oleh waris-warisnya selepas kematian pewasiat.

Bertarikh 20 April 2018

(MJKFNS. BIL.2/2018)

DATO’ SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Pengerusi Jawatankuasa Fatwa

Negeri Selangor

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com