Mengemaskini Fatwa Zakat Harta Pendapatan Negeri Selangor

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut :

Accessibility Toolbar