Hukum Terhadap Keuzuran Solat Jumaat Bagi Tujuan Mencegah Kemungkaran

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor berpandangan bahawa:

Accessibility Toolbar