Hukum Penggunaan Wang Saham Wakaf, Majlis Agama Islam Selangor

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor memutuskan seperti berikut:

Accessibility Toolbar