Penggunaan Wang Zakat Bagi Pembiayaan Bakal-Bakal Haji Yang Diwartakan Oleh MAIS

Mesyuarat telah meneliti kertas tersebut dan membuat keputusan bahawa:

Wang zakat tidak boleh digunakan bagi membiayai bakal haji yang ditawarkan oleh MAIS berdasarkan kepada bahawa:

i. Bakal-bakal haji tersebut tidak boleh dimasukkan ke dalam asnaf zakat.

ii. Kewajipan haji adalah berdasarkan kemampuan seseorang Islam sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 97 : mafhumnya:

“Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya”

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com