Hukum Pemindahan Kubur Lama Orang Islam Di Atas Tanah Milik Jabatan Haiwan Sabak Bernam

Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (FATWA) Negeri Selangor yang diadakan pada 20 Mei 2003 telah memutuskan bahawa:

Adalah harus memindahkan kubur lama orang Islam di atas tanah milik Jabatan Haiwan Daerah Sabak Bernam ke tempat lain kerana tanah tersebut adalah milik Jabatan Haiwan sendiri.

Accessibility Toolbar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com